SPRIN GOLD

SPRIN GOLD

Sadnice breskve sprin gold su nastale u SAD, kao rezultat složene hibridizacije. Za sortu je priznata 1966 (USDA, Byron, Georgia). Neophodan broj sati za jarovizaciju je 850. Daje srednje do visoke prinose. Sazreva rano, 27 dana pre sorte Redhaven. Plod je sitan do srednje krupan, okruglog oblika i sa ponekada naglašenom bradavicom. Privlačnog izgleda. Glavni nedostaci ove sorte su veliki broj plodova sa košticom koja puca, i neodgovaraju-ća krupnoća plodova. Meso je žute boje, srednje čvrsto i dobrog kvaliteta. Koštica se ne odvaja od mesa. Pokazuje osetljivost prema bakterioznoj pegavosti lista. Ovo je jedna od boljih sorti u odnosu na ostale rane sorte. Dobropodnosi transport. Još uvek je prisutna u komercijalnoj proizvodnji.

Podloga: Vinogradarska breskva

Call Now Button