SPRINGTAJM

SPRINGTAJM

Springtajm – još je poznata pod imenom Fleury, Jasmin, Precoce Agenaise. Stvorena je u Kanadi, a za sortu priznata 1953. godine (Armstrong Rasadnici iz Ontarija, Kanada). Ova sorta pripada roditeljskim kombinacijama od kojih su nastale sorte Springcrest, Starlite i Camden (4). Neophodan broj sati za jarovizaciju je 650. Sazreva veoma rano, tridesetak dana pre Redhaven-a. Plod je krupan i sa veoma naglašenom bradavicom, a osnovna boja je zelenkasta. Daje srednje obilan rod. Meso je belo, meko, dobre arome i zadovoljavajućeg kvaliteta. Koštica se ne odvaja od mesa.
Srednje otporna na bakterioznu pegavost lista.

Podloga: Vinogradarska breskva

Call Now Button