BEOGRADSKA BESEMENA

BEOGRADSKA BESEMENA

Grozd je krupan od 300-500g. Bobice krupne žutozelene boje sa debeliom pokožicom. To je nova domaća sorta koja se koristi za sušenje, kompote i kuvanje slatka.

Period sazrevanja: sredinom septembra

Maturation period: end of September

Call Now Button