(+381) 63 194 43 45

Sadnice breskve

SPRINGTAJM

Springtajm – još je poznata pod imenom Fleury, Jasmin, Precoce Agenaise. Stvorena je u Kanadi, a za sortu priznata 1953. godine (Armstrong Rasadnici iz Ontarija, Kanada). Ova sorta pripada roditeljskim kombinacijama od kojih su nastale sorte Springcrest, Starlite i Camden (4). Neophodan broj sati za jarovizaciju je 650. Sazreva veoma rano, tridesetak dana pre Redhaven-a. Plod je krupan i sa veoma naglašenom bradavicom, a osnovna boja je zelenkasta. Daje srednje obilan rod. Meso je belo, meko, dobre arome i zadovoljavajućeg kvaliteta. Koštica se ne odvaja od mesa.
Srednje otporna na bakterioznu pegavost lista.

Podloga: Vinogradarska breskva

SAN KREST

Hibrid nastao ukrštanjem sorti Alamar x Gold Prah. Priznata je 1959. godine (USDA, Fresno, Kalifornija). Neophodan broj
sati na niskim temperaturama za jarovizaciju je 650. Stablo je srednje do veoma bujno. Sorta koja daje visoke prinose, i do izvesne mere dobro podnosi niske temperature. Sazreva 18 dana posle Redhaven-a. Plod je okruglog oblika, atraktivnog izgleda. Meso je žute boje, čvrsto, sočno, veoma ukusno i sveukupno dobrog kvaliteta. Kostica se odvaja od mesa. Osetljiva na bakterioznu pegavost i trulež plodova (Monilinia sp.)Još uvek prisutna u komercijalnoj proizvodnji.

Podloga: Vinogradarska breskva

SPRIN GOLD

Sadnice breskve sprin gold su nastale u SAD, kao rezultat složene hibridizacije. Za sortu je priznata 1966 (USDA, Byron, Georgia). Neophodan broj sati za jarovizaciju je 850. Daje srednje do visoke prinose. Sazreva rano, 27 dana pre sorte Redhaven. Plod je sitan do srednje krupan, okruglog oblika i sa ponekada naglašenom bradavicom. Privlačnog izgleda. Glavni nedostaci ove sorte su veliki broj plodova sa košticom koja puca, i neodgovaraju-ća krupnoća plodova. Meso je žute boje, srednje čvrsto i dobrog kvaliteta. Koštica se ne odvaja od mesa. Pokazuje osetljivost prema bakterioznoj pegavosti lista. Ovo je jedna od boljih sorti u odnosu na ostale rane sorte. Dobropodnosi transport. Još uvek je prisutna u komercijalnoj proizvodnji.

Podloga: Vinogradarska breskva